În ce credem

  • Biblia este singurul Cuvânt al lui Dumnezeu inspirat, infailibil și autoritar.

  • Există un singur Dumnezeu, care există veșnic în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

  • În dumnezeirea Domnului nostru Isus Hristos, în întruparea Sa, în nașterea Sa din fecioară, în viața Sa fără păcat, în moartea Sa ispășitoare, în învierea Sa trupească și în înălțarea Sa la dreapta Tatălui.

  • Sângele lui Isus este singura curățire pentru păcat, iar mântuirea se găsește numai prin pocăința de păcat și acceptarea lui Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, prin credință.

  • Isus Hristos este Mântuitorul, Domnul, Eliberatorul, Botezătorul și Vindecătorul nostru, iar toate aspectele slujirii Sale sunt la dispoziția Bisericii de astăzi.

  • Botezul sau Umplerea Duhului Sfânt, conform Fapte 2:4, este disponibil și astăzi tuturor credincioșilor care îl cer.

  • În puterea sfințitoare a Duhului Sfânt, prin a cărui rezidență creștinul este abilitat să trăiască o viață sfântă.

  • În învierea atât a celor mântuiți la viața veșnică, cât și a celor pierduți la osânda veșnică.