Valorile noastre de bază

Tot ceea ce facem trebuie să conducă oamenii spre suveranitatea lui Isus ca Domn

 • Adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu îi conduce pe oameni la Cel care este Adevărul
 • Scopul nostru nu este de a face pe alții dependenți de noi, ci, mai degrabă, de a-i învăța să dezvolte o relație profundă cu Isus
 • Să vedem oamenii și situațiile precum Isus le vede, prin ochii credinței

Căminele puternice decurg din puterea Duhului Sfânt

 • După nașterea din nou a credincioșilor, există o a doua experiență distinctă în care Duhul Sfânt îi împuternicește pe credincioși (Fapte 1:8)
 • Puterea Duhului Sfânt schimbă credinciosul pe dinăuntru şi apoi se revarsă spre exterior, către alții (Darurile Duhului Sfânt)
 • Schimbarea durabilă este de natură spirituală, nu intelectuală

Căsătoria este o relație de legământ

 • Căsătoria este o relație de angajament care trebuie să reflecte relația de legământ a Domnului Isus cu Mireasa Sa, Biserica
 • Fiecare partener de legământ este de acord să rămână credincios indiferent de ceea ce face celălalt partener
 • Fidelitatea este necondiționată
 • Legământul este valabil până la moarte

Căsătoria dintre un bărbat și o femeie este baza planului lui Dumnezeu pentru familie

 • Dumnezeu intenționează ca familia să producă fii și fiice sănătoase după chipul Tatălui lor
 • Toate aspectele vieții de familie izvorăsc din legământul căsătoriei și se raportează la acesta
 • Abordarea problemelor familiale trebuie să includă dezvoltarea unei căsnicii sănătoase

Noi trebuie să facem ucenici din toate națiunile

 • Ucenicizarea este mai mult decât împărtășirea informațiilor
 • Ucenicizarea se bazează pe relație şi include formarea, modelarea, exemplificarea, responsabilitatea şi darea de socoteală. Modelarea este o demonstrație transparentă a procesului și nu a perfecțiunii în viețile celor care ucenicizează
 • Disciplinarea se bazează pe relație

Noi trebuie să producem roade cu semințele multiplicării, urmându-L pe Isus

 • Noi toți trebuie să aducem roade și să ne multiplicăm
 • Rolul nostru pe pământ este să oferim altora ceea ce Dumnezeu ne dă nouă
 • Deși darurile și talentele oamenilor variază, alții trebuie să fie capabili să reproducă fiecare model produs
 • Toți cei care slujesc în 2=1 ar trebui să facă și ucenici în același timp

În căsătorie, chemarea individuală, precum și scopul vieții, se unesc

 • Atât soțul cât și soția sunt chemați de Dumnezeu în mod egal
 • Fiecare soț trebuie să respecte, să onoreze și să îngrijească darurile și talentele celuilalt
 • Cuplurile trebuie să fie învățate cum să își îmbine darurile și talentele pentru a fi echipate în sinergia unei echipe de un singur trup
 • Avem responsabilitatea de a-i căuta pe cei care ne vor uceniciza în chemarea noastră

Căminele noastre sunt oaze ale păcii care pot atinge lumea pierdută

 • Căsătoria și familia reflectă imaginea lui Dumnezeu și relația Sa cu Biserica
 • Liderii 2=1 sunt cupluri obișnuite care demonstrează puterea lui Dumnezeu în căminele, locurile de muncă și viețile lor
 • Noi trebuie să învățăm cuplurile cum să atingă vecinătățile, comunitățile și alte sfere de influență ale lor

Dumnezeu privește familiile generațional

 • Deciziile și acțiunile noastre de azi afectează generațiile de mâine
 • O singură generație are în Isus puterea de a opri blestemele generaționale
 • O generație are capacitatea de a perpetua binecuvântări generaționale
 • Creștinii trebuie să gândească și să planifice generațional

Suntem o armată!

 • Avem un obiectiv și o misiune
 • Trebuie să onorăm autoritatea spirituală pentru a fi în autoritate spirituală
 • Trebuie să recunoaștem și să onorăm diferitele roluri ale celor care servesc în armată
 • Trebuie să fim dedicați să luptăm până când vedem victoria manifestată
 • Nu suntem soldați individuali care pot alege cu cine, când și unde vom servi